11 photos

Ben-JanecekFHS_VARSITY_Ben Janecek_20221203_110-2FHS_VARSITY_Ben Janecek_20221203_110FHS_VARSITY_Jerome Key_20221203_104FHS_VARSITY_Leo Gishie_20221203_104FHS_VARSITY_Richard Garcia_20221203_102FHS_VARSITY_Shaydon Begay_20221203_104Jerome KeyLeo GishieRich GarciaShaydon Begay